Product Detail

דָרוּמַה זהב 9 ס"מ

49.00 NIS

100 g

Daruma Gold 9cm
9×7×7 cm

דָרוּמַה זהב 9 ס"מ

בובה היפנית המסורתית "דָרוּמַה". הבובה שנותן מסייעת בהגשמת משאלות, מזל והצלחה.
בעלי הבובה חושב משאלו ולצבוע עין אחת של הבובה. ממתינים עד להתגשמות המשאלה.
אם המשאלו תתגשם, צובע גם את העין השניה של הבובה.

だるま3号 金