Product Detail

דָרוּמַה לבן 12 ס"מ

79.00 NIS

300 g

Daruma White 12cm
12×10×10 cm

דָרוּמַה לבן 12 ס"מ

בובה היפנית המסורתית "דָרוּמַה". הבובה שנותן מסייעת בהגשמת משאלות, מזל והצלחה.
בעלי הבובה חושב משאלו ולצבוע עין אחת של הבובה. ממתינים עד להתגשמות המשאלה.
אם המשאלו תתגשם, צובע גם את העין השניה של הבובה.

だるま4号 白