Product Detail

דָרוּמַה שחור 12 ס"מ

79.00 NIS

300 g

Daruma Black 12cm
12×10×10 cm

דָרוּמַה שחור 12 ס"מ

בובה היפנית המסורתית "דָרוּמַה". הבובה שנותן מסייעת בהגשמת משאלות, מזל והצלחה.
בעלי הבובה חושב משאלו ולצבוע עין אחת של הבובה. ממתינים עד להתגשמות המשאלה.
אם המשאלו תתגשם, צובע גם את העין השניה של הבובה.

だるま4号 黒