Sushi Products / Store in Hod HaSharon

משקל

מחיר

שם מותג

מידה


Inarizushi no moto 284g
28.90 NIS
איאנרי
איאנרי
Inarizushi Inari sushi Sanuki 280g
34.90 NIS 42.90 NIS
Inarizushi Inari sushi Sanuki 280g
Inarizushi Inari sushi Sanuki 280g
Inari Fried Tofu Wraps 24 sheets 540g
48.90 NIS
איאנרי
איאנרי
Kanpyo 80g
יגיע בקרוב
קנפיו
קנפיו
Kanpyo 100g
13.90 NIS
Kanpyo 100g
Kanpyo 100g
Kanpyo 1kg
59.90 NIS
קנפיו.
קנפיו.
Takuan Pickled Radish 500g
23.90 NIS
טאקואן צנון יפני
טאקואן צנון יפני
Takuan Pickles 500g
23.90 NIS
טאקואן צנון יפני
טאקואן צנון יפני
White Pickled Ginger No MSG 160g
Pink Pickled Ginger No MSG 160g
White Pickled Ginger 200g
12.90 NIS
ג'ינג'ר
ג'ינג'ר
White Pickled Ginger 1kg
25.90 NIS
ג'ינג'ר
ג'ינג'ר
Soybean sheet mix color
יגיע בקרוב
דפי סויה
דפי סויה
Soy Warappers 5 colors
יגיע בקרוב
דפי סויה
דפי סויה
Soy Sheets Green 20 sheets
75.90 NIS
דפי סויה
דפי סויה
Soy Sheets Orange 20 sheets
75.90 NIS
דפי סויה
דפי סויה
Soy Sheets Yellow 20 sheets
75.90 NIS
דפי סויה
דפי סויה
Soybean sheets black 20 sheets
64.90 NIS 75.90 NIS
דפי סויה
דפי סויה